www.hetkompass.nl

Het KompASS biedt individuele begeleiding aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. Haar naam is Natalie Kaim en Het KompASS is haar praktijk in de Eilandenbuurt in Almere Buiten . Het Kompass en Focus4Care/DeepFocus werken samen.

 

www.clubpellikaan.nl/almere

DeepFocus werkt samen met Sport centrum Club Pellikaan. Club Pellikaan ziet het belang van maatschappelijk ondernemen en heeft DeepFocus gratis haar faciliteiten ter beschikking gegeven. Dit houdt voor de jongeren in, die zich aanmelden voor een module bij DeepFocus dat er geen meerkosten bij komen. Na een module is het mogelijk dat de jongere lid word, en dan kan blijven sporten bij Club Pellikaan. We zijn blij met de samenwerking met Club Pellikaan!

 

www.mee-ijsseloevers.nl

Ieder mens heeft recht op een eigen en volwaardige plek in de samenleving en de mogelijkheid vorm en inhoud te geven aan zijn/haar leven. MEE wil een bijdrage leveren aan het versterken van de positie van mensen met een beperking, chronisch zieken en/of hun omgeving binnen de samenleving. Dit doet MEE met respect voor ieders eigenheid.

www.autismenetwerkalmere.nl

ANA (Autisme Netwerk Almere) is een netwerk organisaties, die een link hebben met het begeleiden van kinderen en volwassenen met ASS en hun omgeving. Die opgezet is door de behoefte aan duidelijkheid en zichtbaarheid van de aanwezige hulp binnen Almere. Die voorwaardenscheppend is met behulp van het VMCA om elkaar te versterken in begeleiding geven, maar ook in het verkrijgen van begeleiding.